KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zajęcia z psychologiem

Oto podstawowe zadania:

 • prowadzenie działań diagnostycznych w celu rozpoznania możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb dzieci;
 • współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków odchyleń;
 • rozwojowych oraz zaburzeń zachowania u dzieci, a także inicjowania rozmaitych form pomocy.

Prowadzenie zajęć indywidualnych z dziećmi, ukierunkowanych przede wszystkim na:

 • wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz poznawczego;
 • pomoc w procesie adaptacji i integracji z grupą;
 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych;
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych, uwrażliwianie na otoczenie;
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami;
 • pomoc w rozładowywaniu napięć;
 • niwelowanie zachowań agresywnych;
 • wspieranie mocnych stron;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Zajęcia dla dzieci zakwalifikowanych do zespołów PPP (pomoc psychologiczno-pedagogiczna).